طرز تهیه خورش گوجه بادمجان شمالی خوشمزه و مجلسی و لذیذ با مرغ

مواد لازم برای تهیه خورش گوجه بادمجان با مرغ

 • سینه مرغ ۲ عدد
 • بادمجان قلمی ۴ عدد
 • پیاز ۱ عدد
 • گوجه فرنگی ۳ عدد
 • رب گوجه فرنگی ۱ ق غذا خوری
 • غوره ۱/۴ پیمانه
 • زعفران دم کرده به مقدار لازم
 • نمک و فلفل سیاه و زردچوبه و ادویه کاری به مقدار لازم

طرز تهیه خورش گوجه بادمجان شمالی مجلسی

مرحله اول : آماده سازی بادمجان

مرحله دوم : آماده سازی مرغ

مرحله سوم : پخت مرغ و تهیه سس خورش گوجه بادمجان

مرحله چهارم : پخت خورش گوجه بادمجان با مرغ

نکات کلیدی در تهیه خورش گوجه بادمجان با مرغ

 1. برای اینکه بادمجان ها روغن کمتری جذب کنند می توانید مقداری ماست روی آنها بزنید سپس سرخ کنید در طعم و مزه آن هیچ تاثیری ندارد.
 2. می توانید برای عطر و طعم بیشتر کمی دارچین به خورش اضافه کنید.
 3. این خورش خوشمزه را می توانید با نان هم سرو کنید.
 4. اگر طعم سیر را دوست دارید می توانید ۲ حبه پوره کنید و به همراه پیاز تفت دهید.
 5. می توانید ۱/۲ فلفل دلمه را نیز به این خورش اضافه کنید.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ashpazi

ashpazi

More from Medium

Introducing Doxdit

LoKi an anti-DV anti-Trafficking application.

Subliminal Messaging Changes Nothing As Seahawks Season Wraps

Welcome to MultiGameCapital (MGC)