طرز تهیه پنکیک کدو حلوایی و دارچین ساده و خوشمزه بدون فر با شیر

مواد لازم برای تهیه پنکیک کدو حلوایی با شیر

 • آرد ۱ لیوان
 • پوره کدو حلوایی ۱/۲ لیوان
 • شیر ۳/۴ لیوان
 • تخم مرغ ۱ عدد
 • روغن مایع ۱/۴ لیوان
 • شکر ۳ ق غذا خوری
 • بیکینگ پودر ۲ ق چای خوری
 • دارچین ۱/۲ ق چای خوری

طرز تهیه پنکیک کدو حلوایی و دارچین بدون فر

مرحله اول : آماده سازی کدو حلوایی

مرحله دوم : تهیه مایه پنکیک کدو حلوایی

مرحله سوم : پخت پنکیک کدو حلوایی

نکات کلیدی در تهیه پنکیک کدو حلوایی خوشمزه

 1. این مقدار مواد به شما ۵ عدد پنکیک کدو حلوایی می دهد.
 2. می توانید مقداری زنجبیل به مواد پنکیک کدو حلوایی اضافه کنید.
 3. می توانید برای کیفیت بیشتر مواد پنکیک آن را یک ساعت داخل یخچال قرار دهید.
 4. برای خوش طعم شدن پنکیک کدو حلوایی بجای روغن می توانید کره را جایگزین کنید.
 5. مایه پنکیک کدو حلوایی نباید خیلی شل و نه خیلی سفت باشد.
 6. می توانید برای اطمینان خاطر از نچسبیدن پنکیک داخل تابه آن را با مقداری کره چرب کنید ولی فقط برای با اول و در دفعات بعد نیاز نیست.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ashpazi

ashpazi

More from Medium

Enter The Doom Mods (FiveM Community)

Baptized

Weekly newsletter of Floki.Com © — Issue #2